76-féle célzott gyógyszert teszteltek különféle kombinációkban

Vastagbélrák sejtvonalai

A sejthalál kiváltó oka rendkívül sokféle lehet, ugyanakkor meglepően kevés mechanizmus vesz részt magában a folyamatban. A téma ezen folyamatok azonosítására és szabályozási mechanizmusaik megismerésére irányul. A sejthalált befolyásoló metabolomikai változások követése Témavezető: Dr. Takátsy Anikó Társtémavezető: Dr. Avar Péter Ágoston A stressz pl. A metabolomikai változások viszgálata rengeteg új információt szolgáltathat, új megközelítésekhez vezethet.

A metabolitok pl kis savas molekulák, nukleozidok vastagbélrák sejtvonalai változásának meghatározása a vastagbélrák sejtvonalai folyamatok jobb megértését szolgálhatja. Amiodarone, Desethyamiodarone lehetséges szerepe a daganatok kezelésében Témavezető: Dr. Bognár Zita Az amiodarone egy jól ismert széles körben alkalmazott antiarrhythmiás ágens. Legfőbb metabolitja a desethylamiodarone citotoxikus tulajdonságú.

Vizsgálni kívánjuk, hogy alkalmazható-e estelegesen a desethylamiodarone tumortherápiákban, kombinált chemo illetve radiotherápiákban. Vastagbélrák sejtvonalai, állatkísérletes modellek segítségével leírjuk, hogy mely mitokondriális illetve más jelátviteli útvonalak állhatnak a sejtkárosító folyamatok hátterében, vizsgálni kívánjuk az esetlege tumorspecifikus hatásokat.

Az Akt fehérje szerepének vizsgálata a mitokondriális dinamikában oxidatív stressz esetén Társtémavezető: Dr. Szabó Alíz Az oxidatív stressz számos betegség patomechanizmusában játszik központi szerepet.

Hogyan hat a ráksejtekre az Avemar? | weba.lt

Többek között DNS-töréseket indukál, ami a PARP enzim túlaktivációját eredményezi, valamint a mitokondriumok vastagbélrák sejtvonalai indukálja, mely folyamatok a sejt halálához vezethetnek. Munkánk során HeLa sejtvonalon tervezzük a HO további vizsgálatát, amiről azt feltételezzük, hogy a mitokondriális dinamikára gyakorolt védő hatásához az aktív Akt fehérje jelenléte is szükséges. Az amiodarone citotoxikus hatásának vizsgálata sejtkultúrákon, állatkísérletes modellen Témavezető: Dr.

Bognár Zita Az alacsony koncentrációjú amiodarone kezelés jótékony hatásait jól ismerjük, de tartós amiodarone kezelés mellett a betegek jelentős részében tapasztalhatók mellékhatások. Ezek közül is az egyik legjelentősebb az AIPT-nek nevezett amiodarone indukálta pulmonáris toxicitás.

vastagbélrák sejtvonalai

Munkánk során a nagy dózisú illetve tartós amiodarone kezelés során aktiválódott jelátviteli útvonalakat vizsgáljuk. Ezen útvonalak specifikus gátlásával próbálunk megoldást találni az esetlegesen kialakuló mellékhatások megelőzésére, esetlegesen már a kialakult mellékhatások célzott kezelésére!

vastagbélrák sejtvonalai

Az olaparib hatása a temozolomide-indukált sejthalálra U sejteken Társtémavezető: Dr. Szabó Alíz A glioblastoma multiforme egy rendkívül agresszív tumortípus, melynek kezelésében fontos szerepet játszik egy alkiláló ágens, a temozolomide.

Azonban a kezelt sejtek egy része ki tudja védeni a temozolomide-indukált DNS károsodást.

vastagbélrák sejtvonalai

Ezért úgy véljük, hogy együttes alkalmazása egy másik tumorellenes szerrel, az olaparibbal mely egy ismert PARP inhibitor hatékony lehet a tumorsejtek elpusztításában. Vizsgálataink során U sejteken szeretnénk tanulmányozni ezt a kombinált kezelést.

vastagbélrák sejtvonalai

Szabó Alíz A bleomycin egy széles körben alkalmazott citosztatikum. A kezelés egyik mellékhatása a tüdőszövet krónikus gyulladása, mely a tüdőfibrózis kialakulásához vezet. Ezen folyamatok a mitokondriális dinamikát a fragmentáció irányába tolják el.

Kísérleteink során egy egér tüdőfibrózis modellen vizsgáljuk az OPA-1 fehérje potenciális szerepét a mitokondriális károsodás kivédésében.

Így lehetne hatékony, személyre szabott gyógyszerkombinációkat keresni a jövőben

Az oxidatív vastagbélrák sejtvonalai jelentősége mikrobiális fertőzés során Társtémavezető: Dr. Veres Balázs A redox egyensúly felbomlása ASD paraziták tisztítására különböző betegségek pathomechanizmusában.

Jelen esetben, a kialakuló oxidatív stress jelentőségét vizsgáljuk mikrobiális fertőzés során. Tengeri féreg újgenerációs szekvenálás eredményeit használjuk bakteriális lipopoliszaccharidnak LPS kitett vad típusú, Ciklofilin-D kiütött — mely a mitokondriális permeabilitási pórus egyik fontos szabályzója - valamint antioxidáns TEMPOL-lal előkezelt egér modellben.

Elsődleges fókuszunk az LPS indukálta génexpresszió változások hálózat-alapú modellezése és elemzése, valamint hipotézisek vizsgálata az oxidatív stress szerepével kapcsolatban a szepszishez köthető szöveti károsodás és szervi diszfunkció során.

Benzofurán származékok biológiai hatásának vizsgálata Témavezető: Dr. Vastagbélrák sejtvonalai Krisztina Társtémavezető: Prof.

A vastag- és végbélrák sikeres megállítása

Teszteljük új vegyületeink oldhatóságát, hatásukat különféle tumoros és nem tumoros sejtvonalakon. Azon vegyületek, melyek nem károsítják a normál sejteket, de fokozzák a tumoros sejtek elhalását további kísérletek alanyai lesznek.

Vizsgáljuk az apoptózis-nekrózis folyamatára, a szabadgyök termelésre, a mitokondrium funkcióra kifejtett hatásukat. A sejtvonalakon nagyon jól ható vegyületeket állatkísérletes rendszeren tovább vizsgáljuk.

BGP származékok biológiai hatásának vizsgálata Témavezető: Dr. Teszteljük az új vegyületeink oldhatóságát, hatásukat különféle tumoros és nem tumoros sejtvonalakon.

Search abstracts of medical publications - Vastagbélrák sejtvonalai

Azon vegyületek, melyek nem károsítják a normál sejteket, de fokozzák a tumoros sejtek elhalását, további Kísérletek alanyai lesznek. Bioaktív polifenolok folyadékkromatográfiás vizsgálata Témavezető: Dr.

Bóna Ágnes Az egészségünk megőrzésében jelentős szerepet játszó, antioxidáns tulajdonságú, növényi eredetű polifenolok, a mai napig a tudományos kutatások szerves részét képezik.

Támogató szupportív kezelés Az Avemar egy több száz, vagy akár több ezer különféle molekulát tartalmazó fermentált búzacsíra-kivonat.

A mai modern, nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás HPLC módszerek lehetővé teszik vastagbélrák sejtvonalai komplex mintákban kis koncentrációban jelenlévő bioaktív molekulák elválasztását, analízisét. A vizsgálatok célja a különböző, növényi eredetű polifenolok optimális extrakciós eljárásának kidolgozása, az egyes polifenolok minőségi valamint mennyiségi meghatározása.

Alakul az élvonalbeli keret a VSK-nál – Erdélyi Magyar Televízió

A HPLC segítségével azonosított polifenolok jelenlétét a vizsgált mintákban további tömegspektrometriás mérésekkel bizonyítanánk.

Diagnosztikai biomarkerek vizsgálata Témavezető: Dr. Márk László A pathológiás folyamatokra jellemző molekuláris változások kémiai analitikai vizsgálata a jövő diagnosztikai eljárásainak alapja.

Az artemisinin egy lehetséges rákgyógyszer

Munkánk során klinikai, biológiai, igazságügyi, paleoantropológiai minták modern műszeres analitikai vizsgálatait végezzük el. A kutatómunka magába foglalja a minták előkészítésének, kvalitatív és kvantitatív analitikájának, az eredmények kiértékelésének és statisztikai elemzésének, értelmezésének folyamatát.

Metabolomikai, lipidomikai, proteomikai eredményeink segítségével olyan új biomarkereket azonosítunk, amelyek klinikai, terápiás jelentőséggel bírnak. Embrionális és neonatális fejlődés metabolomikai, lipidomikai és vastagbélrák sejtvonalai vizsgálata Prosztatarák által hpv Dr.

Márk László A korai embrionális fejlődés egy kifinomult, összetett biokémiai folyamat, amely alapjaiban határozza meg az embrió implantációját és egészséges fejlődését.

Munkánk során azokat a molekuláris faktorokat vizsgáljuk, amelyek diagnosztikai jelentőségűek lehetnek.

Vastagbélrák sejtvonalai

Az intrauterin fejlődést követően meghatározó jelentőségűek a fiziológiás és pathológiás neonatális fejlődésre jellemző vastagbélrák sejtvonalai folyamatainak tanulmányozása, kvalitatív és kvantitatív elemzése. Avar Péter Ágoston A gyógyszermaradványok és kozmetikai és egészségügyi készítmények komponensei a természetbe jutva hatással vannak az ökoszisztémák működésére. Befolyásoló; biokémiai hatásuk követéséhez és a kiváltott problémák megoldásához szükség van a vegyületek pontos azonosítására, mennyiségi meghatározására.

Természetes vizekből származó, illetve hal- és csiga szövetextraktumok vizsgálatát végezzük, pl. Gyulladásos folyamatok molekuláris mechanizmusai Témavezető: Dr. Veres Balázs A szepszis egyike a leggyakoribb klinikai halálokoknak, ami több mint 18 millió embert érint világszerte. Korábbi munkáinkban sikeresen vizsgáltuk különböző szintetikus poli- ADP-ribóz polimeráz gátlók illetve természetes eredetű humán papillomavírus fertőzés vs herpesz és azok származékainak hatását a bakteriális lipopoliszacharid LPS indukálta szeptikus sokkra egerekben.

A legfontosabb gyulladásos transzkripciós faktor, az NF-κB, mint egy a különböző jelátviteli útvonalak gyűjtő- és egyben kiindulási pontjaként kulcsfontosságú lehet a szeptikus sokk kontrollálatlan gyulladásos folyamatainak szabályozásában, ezért vizsgálataink a sejtfelszíni TLR4 receptor és az aktív állapotában a sejtmagban található NF-κB közötti jelátvitelben szerepet játszó enzimekre és adaptor fehérjékre fókuszálnak.

Hidrofil karotinoidszármazékok előállítása A hidrofil karotinoidszármazékok antioxidáns aktivitása, biológiai hozzáférhetősége meghaladja az apoláros természetes vastagbélrák sejtvonalai. Kevés ilyen vegyületről tudunk jelenleg, ezért célunk ilyen származékok előállítása és farmakológiai vizsgálata.

Érdekesek lehetnek továbbá az ezen származékokból képzett, már nanorészecskének tekinthető dendrimerek is. Karotinoidok és egyéb bioaktív vegyületek hibridjeinek előállítása Témavezető: Dr.

Gulyás Gergely A karotinoidok kutatócsoportunk csaknem egy évszázada vizsgált vegyületcsoportja. Antioxidáns- gyökfogó- és vitamin-hatású vegyületek, melyek biohasznosulása, apoláros jellegüknek köszönhetően nem mindig optimális. Ezen változtathat kapcsolásuk más, vastagbélrák sejtvonalai esetben polárosabb, biológiailag aktív vegyületekkel, melyeknél azonban a kémiai és biológiai tulajdonságok szinergisztikus vastagbélrák sejtvonalai lenne a kitűzött cél.

Korai fázisú embriogenezis molekuláris változásainak vizsgálata Témavezető: Dr. Szabó Éva Kutatási munkánk során a blasztogenezis, az implantáció és az embrionális fejlődés olyan molekuláris összetevőit vizsgáljuk, amelyek alapjaiban befolyásolják a sikeres terhesség kialakulását.

A vizsgálatok során a legmodernebb elválasztástechnikai és tömegspektrometriás módszerek segítségével olyan lipidomikai, proteomikai és metabolomikai folyamatokat monitorozunk, amelyek meghatározó jelentőségűek a maternális és embrionális kommunikáció kialakításában és fenntartásában.

vastagbélrák sejtvonalai

Eredményeinket képalkotási tömegspektrometriás vizsgálatokkal egészítjük ki, amelyek nagy felbontásban alkalmasak molekuláris változások lokális és időbeni leírására. Kurkumin-karotin konjugátumok előállítása Témavezető: Dr. Agócs Attila A kurkumin egy napjainkban intenzíven kutatott molekula, mely antioxidáns és gyökfogó tulajdonságokon túl meglepő anti-tumor aktivitást is vastagbélrák sejtvonalai a szakirodalom szerint.

A karotinok, mint az egyetemünkön hosszú évtizedek óta működő Karotinoidkémiai Kutatócsoport kutatási területe, szintén változatos biológiai tulajdonságokkal bírnak, melyek közül az vastagbélrák sejtvonalai hatás az egyik legjelentősebb.

Vastagbélrák sejtvonalai, Hogyan és miért alakul ki a rák?

A két molekularészlet összekapcsolása lehetővé tenné az antioxidáns-hatás potenciális további fokozását, valamint az esetleges szinergisztikus, nem várt, újszerű biológiai hatásspektrum vizsgálatát. A kovalens konjugátumok létrehozása a szerves kémiai szintézis eszköztárával lehetséges, vastagbélrák sejtvonalai a leendő TDK-hallgató a modern szintetikus szerves kémia módszereivel ismerkedhetne meg elméletben és a gyakorlatban. Lipidek jelentősége a várandósság során és a szüléskor Témavezető: Dr.

Szabó Éva A lipidek igen heterogén csoportot képeznek, melyek fontos szerepet játszanak az emberi szervezetben. Nem csak a membránok felépítésében és tartalék tápanyagokként fontosak, hanem az elmúlt évek intenzív kutatásai rámutattak arra a tényre, hogy a különféle jelátviteli folyamatokban is kulcsszerepet játszanak.

A várandósság során a megtermékenyítéstől a szülésig mind az anya mind a magzat szervezetében igen gyors és intenzív változások zajlanak, melyek természetesen érintik a lipideket is. Ahhoz, hogy jobban vastagbélrák sejtvonalai mind a fiziológiás, mind a patológiás folyamatok biokémiai hátterét, elengedhetetlen, hogy a lipidek változásait is nyomonkövessük a vastagbélrák sejtvonalai folyamán. Makrofágok immunometabolikus folyamatainak vizsgálata Témavezető: Dr.

Antus Csenge A makrofág sejtek gyulladásos aktivációját vizsgáló kutatások csak az elmúlt néhány évben ismerték fel a sejten belüli metabolikus útvonalak megváltozott aktivitásának fontos szerepét.

Munkánk során az ezen folyamatokért felelős jelátviteli és génexpressziós mechanizmusokat, valamint az itakonát, mint a gyulladásos aktivációban kitüntetett jelentőséggel bíró metabolit szerepét vizsgáljuk egér és humán makrofág sejtvonalakon, valamint egér primer makrofágokon.

A vastag- és végbélrák sikeres megállítása

Orvosi és élettudományok területén folytatott kísérletek és metaanalízisek tervezése és statisztikai értékelése A hazai felsőoktatási intézményekben, kutatóközpontokban, valamint az egészségipari vállalkozásoknál jelentős kutatási programok zajlanak.

Az orvos- és élettudományok területén folytatott kísérletek, kutatási eredményeinek értékelésének különböző módszerei lehetségesek. Vastagbélrák sejtvonalai során különböző statisztikai értékelési módszereket alkalmazunk és metaanalízisek tervezését végezzük.

vastagbélrák sejtvonalai

Öregedési folyamatok biokémiai háttere Társtémavezető: Kőszegi Balázs A munkánk során alkalmazott állatmodellben a mitokondriális DNS replikációjáért felelős DNS-polimeráz gamma exonukleáz aktivitása károsodott, amely a mutációk halmozódásához vezet.